The Fédération Internationale Willems® offers three training courses, depending on your situation and your experience:


> Your activity has an educational and/or teaching aspect: you can consider taking the training leading to "Certificat d'Initiation Musicale Willems®;


> The "Diplôme Pédagogique d'Education Musicale Willems® is for musicians and instrumentalists involved in music schools
or conservatories
            


> The "Diplôme Professionnel Didactique" is offered for experienced Willems Diploma holders wishing to invest in the training of teachers.

Mednarodni koledar dogodkov

Vous pouvez télécharger les informations, programmes et formulaires d'inscription
en cliquant sur le pays concerné :

You can download information, programs and registration forms by clicking on the concerned country :

 FRANCE : Sensitization TrainingDiploma D1 / Diploma D2 / Diploma D3 / Certificate C1

 MADRID-ESP : Diploma 1 / Diploma 2 / Diploma 3

 BARCELONA (Spanish)-ESP : Diploma 1 / Diploma 2

 BARCELONA (Catalan)-ESP : Diploma 1 / Diploma 2

///

 REGISTRATION FORM : FR / CAT / ESP


Calendrier international 2018-2019 / Calendar international : Google agenda / PDF

Calendriers pour chaque pays Calendars for each country :  BARCELONAITALY  /  FRANCE  / MADRID / SLOVENIA

Certifikat za glasbeno uvajanje Willems®

 

Delate na področju izobraževanja in želite v svoje delo vključiti več glasbe? Ste ljubitelj glasbe, a imate le malo glasbene izobrazbe in vas zanima pedagoško delo: lahko se vključite v izobraževanje, ki vam omogoča pridobitev Certifikata za glasbeno uvajanje Willems®.


Izobraževanje poteka 3 leta, vsako leto:

 • 14 sobot;

 • 1 intenziven seminar.


Pogoji prijave:

Izobraževanja so dosegljiva brez sprejemnega izpita.
Preverjanja in nasveti za usmeritev pridejo na vrsto ob koncu prvega leta.


Glasbena in pedagoška vsebina:


Glasbena vsebina:

 • funkcije človeškega telesa v vseh glasbenih vsebinah (impregnacija, improvizacija, spomin) in sicer v telesu, glasu, senzibilnosti, vse do mentalnega doživljanja;

 • slušni razvoj (značilnosti zvoka, intervali, sozvočje treh, štirih tonov in medtonski prostor);

 • občutek za ritem in metriko, poliritmija, telesno gibanje in ritmična improvizacija;

 • vokalna kultura, petje, osvojitev repertoarja pesmi, melodični čut, prosta, modalna in tonalna improvizacija;

 • sozvočja, občutek za ton, preprosta harmonija, glavne funkcije, improvizacija na kadencah;

 • osnovni solfeggio: relativno in absolutno branje (ključi), preprosti ritmični in melodični nareki (diatonični in kromatični);

 • melodična kompozicija in invencija drugega glasu;

 • poslušanje glasbe in uvod v branje orkestrskih partitur.


Splošna in glasbena pedagogika:


Učne ure iz psihopedagogike, praktični pouk (neposredno in preko videa), pedagoška progresivnost glasbenega uvajanja (tri stopnje), poglabljanje petih pedagoških tematik v direktnem odnosu s prakso.

Spremljanje, nadzor, preverjanja,... ?

To vprašanje je in vedno bo občutljivo. Kako bi bilo primerno spremljati, nadzirati in preverjati odrasle slušatelje, ki se nam prostovoljno pridružijo in se želijo učiti večkrat iz zelo različnih razlogov, iz želje po odpiranju, bogatenju,... in ne zaradi preizkusov, ki naj bi jih opravili(!)?

Tovrstno izobraževanje ne more biti šolsko. Stopnja osvajanja znanja mora biti v skladu z motivacijo, receptivnostjo in pripravljenostjo vsakega posameznika.

Različne vrste preverjanja (ustno ali pisno, skupinsko ali individualno, pisni izdelki, ki jih pripravijo sami doma,...) predlagamo sproti, med samim izobraževanjem, tako da si lahko slušatelji sami izberejo ustrezen način.

Certifikat in končna diploma sta fakultativna.

 

Pedagoška diploma Willems®

 

Ste glasbenica/glasbenik in igrate instrument, oziroma imate že določeno glasbeno izobrazbo in vas zanima pedagoško delo? Lahko se vključite v izobraževanje, ki vam omogoča pridobitev Pedagoške diplome Willems®

Glej načrt usposabljanja

Glej notranji pravilnik / Pravilnik video posnetki


Izobraževanje poteka 3 leta, vsako leto:

 • 14 sobot;

 • 1 intenziven seminar;

 • individualno spremljanje, po potrebi.


Pogoji prijave:

Sprejemnega izpita ni.
Preverjanja in nasveti za usmeritev pridejo na vrsto ob koncu prvega leta.


Glasbena in pedagoška vsebina:


Glasbena vsebina:

 • funkcije človeškega telesa v vseh glasbenih vsebinah (impregnacija, improvizacija, spomin) in sicer v telesu, glasu, senzibilnosti in mentalnem doživljanju;

 • celotni slušni razvoj (značilnosti zvoka, gibanje zvoka, intervali, sozvočje treh, štirih tonov in medtonski prostor);

 • občutek za ritem in metriko (vsi ritmi v enakih in mešanih taktovskih načinih), poliritmija in polimetrija, telesno gibanje, ritmična improvizacija in harmonizacija ritmov;

 • vokalna kultura, petje, pridobitev repertoarja pesmi, smisel za melodiko, prosta, modalna in tonalna improvizacija, okraski, absolutni posluh v 24-tih tonalitetah, transpozicija, kromatika in modulacija, pisna melodična invencija, zborovodstvo;

 • praktična vokalna in instrumentalna harmonija (klavir ali kitara), dvo-, tro- ali štiriglasna harmonizacija lestvice, pesmi in melodije, harmonske kadence, harmonska improvizacija in pisna invencija;

 • solfeggio in ritmični narek - melodično in harmonsko progresiven;

 • poslušanje glasbe in branje orkestrskih partitur glede na razvoj glasbenega jezika.


Splošna in glasbena pedagogika:


Učne ure iz psihopedagogike, razne metode XX. stoletja, Willemsov praktični pouk (neposredno in preko videa), pedagoška progresivnost glasbenega uvajanja (tri stopnje) do aktivnega solfeggia in instrumentalnih začetkov, obvladanje štirinajstih pedagoških tematik.

Spremljanje, nadzor, preverjanja,... ?

To vprašanje je in vedno bo občutljivo. Kako bi bilo primerno spremljati, nadzirati in preverjati odrasle slušatelje, ki se nam prostovoljno pridružijo in se želijo učiti večkrat iz zelo različnih razlogov, iz želje po odpiranju, bogatenju,... in ne zaradi preizkusov, ki naj bi jih opravili(!)?

Tovrstno izobraževanje ne more biti šolsko. Stopnja osvajanja znanja mora biti v skladu z motivacijo, receptivnostjo in pripravljenostjo vsakega posameznika.

Različne vrste preverjanja (ustno ali pisno, skupinsko ali individualno, pisni izdelki, ki jih pripravijo sami doma,...) predlagamo sproti, med samim izobraževanjem, tako da si lahko slušatelji sami izberejo ustrezen način.

Certifikat in končna diploma sta fakultativna.

 

Strokovna didaktična diploma Willems®


Glede pedagoške diplome Willems® : pogoji prijave in začetkov


Glede na mnogoštevilnost socialnih okolij, v krogu katerih je dandanes prisotno glasbeno in instrumentalno izobraževanje, je dostop do izobraževanja prost in torej brez sprejemnih izpitov. Vanj se vključujejo slušatelji, ki so bodisi učitelji, študentje glasbe ali muzikologije, bodisi psiho motoriki ali profesorji glasbenega pouka in pouka instrumenta na glasbenih šolah vseh stopenj, ki imajo radi glasbo in ki se želijo izobraževati ali izpopolnjevati in se posvečati (izključno ali samo del svojega časa) dejavnosti, ki odkriva živi glasbeni jezik otrokom (od čisto majhnih otrok dalje), odraščajoči mladini in odraslim.

Na začetku imata njihova motivacija in navdušenje prednost pred njihovim tehničnim predznanjem. Na koncu uvodnega izobraževanja se udeleženci sami odločijo, ali je triletno izobraževanje, ki bi sledilo, res tisto, kar jim ustreza. Glasbena in pedagoška zahtevnost narašča skozi cikel, ki obsega približno 350 ur.

To izobraževanje zaokrožujeta dve preverjanji po prvem in drugem letu ter končni izpiti. Vsako šolsko leto zajema sedem intenzivnih vikendov ali štirinajst enodnevnih srečanj + seminar ali WILLEMSov mednarodni kongres.

Natančno določene in progresivno začrtane naloge dobijo udeleženci zato, da izpopolnjujejo svoje vokalno, ritmično, melodično, harmonsko in pedagoško znanje.

V primeru, da kandidat zaradi tehnične zahtevnosti ne dosega potrebnega nivoja, da bi opravil diplomo Willems, se mu predlaga, da se prijavi k preizkusu za Certifikat za glasbeno uvajanje Willems®. Program pisnega in ustnega preverjanja znanja za ta certifikat je manj zahteven (na nivoju slušnih preverjanj, glasbenih narekov ter pisnega in praktičnega preverjanja znanja harmonije). Ta Certifikat pravzaprav predstavlja pripravljalno stopnjo pri osvojitvi pedagoške diplome.

Pedagoška diploma Willems®” ponuja številne perspektive glede na vsakogaršnje sposobnosti in želje in sicer za vsa področja glasbene dejavnosti ter za vse starosti, od jasli, vrtca, osnovnih šol, različnih društev, kulturnih domov, do zasebnih in javnih glasbenih šol. Na konservatorijih, visokih šolah za glasbo in glasbenih akademijah je “Willemsova diploma” pogosto zelo cenjena, tako da ravnatelji teh ustanov želijo kadre s to diplomo, saj jo sprejemajo kot dodatno znanje in izkaz širine ter zanimanja izven obveznih spričeval ali nazivov.